Protokoll och handlingar från föreningens årsmöte

Stämman är föreningens beslutande organ. Då har den enskilde medlemmen rätt att delta och fatta beslut om föreningens angelägenheter. Normalt hålls stämma en gång per år, den andra lördagen i maj i hembygdsgården på Adelsö.

För att skriva en motion till årsmötet använder du detta formulär

2020

Protokoll och handligar från föreningens årsmöte lördagen den 29 augusti 2020 kl 14:00 i Adelsö hembygdsgård.

På grund av Covid-19 ber vi er alla att vara rädda om er själva och andra genom att respektera Folkhälsomyndighetens anvisningar och hålla avstånd. Om ni vill prata med varandra gör gärna det utomhus så att vi undviker grupper inomhus.

2019 års verksamhets- och revisionsberättelse, ekonomisk redovisning och förslag till budget för 2020 finns att ladda ner nedan.

Vi kommer att möblera luftigt i lokalen för de medlemmar som önskar komma. Det finns inga motioner från medlemmar och inga framställningar från styrelsen i år. Vägavgiften föreslås bli densamma som föregående år.

I år serveras inte något kaffe eller förtäring. Vi ser fram emot att kunna genomföra en mer "normal" stämma nästa år med mer tid för diskussioner och samtal. Om du har några frågor inför mötet är du varmt välkommen att kontakta styrelsen.


2019

Handlingar från årsmötet lördagen den 11 maj kl 15:00 i Adelsö hembygdsgård, Hovgården.


2018

Handlingar från ordinarie årsmöte den 12 maj kl 14:00 i Adelsö hembygdsgård.
På sidan Ny vägbeläggning kan du läsa mer om arbetet med vägen och hur vägavgiften påverkas.


I februari hölls extra föreningsstämma angående renovering av vägen.

Styrelsen rekommenderar att investera i ny beläggning och kallade till ett extra möte för att ge föreningens medlemmar möjlighet att ta del av offerter, gå igenom alternativ för finansiering och ställa frågor.


2017


2016


2015


2014