Protokoll och handlingar från föreningens årsmöte

Stämman är föreningens beslutande organ. Då har den enskilde medlemmen rätt att delta och fatta beslut om föreningens angelägenheter. Normalt hålls stämma en gång per år, den andra lördagen i maj i hembygdsgården på Adelsö.

För att skriva en motion till årsmötet använder du detta formulär

2022

Välkommen till föreningens årsmöte lördagen den 14 maj kl 14:00 i Adelsö hembygdsgård, Hovgården. Kallelser skickas via brev och e-post senast två veckor innan årsmötet. Ta gärna del av handlingarna här på hemsidan inför mötet och skriv ut egna exemplar. Det kommer endast finnas ett begränsat antal utskrivna kopior i lokalen.

Välkommen!


2021

Protokoll och handlingar från föreningens årsmöte lördagen den 28 augusti kl 14:00 i Adelsö hembygdsgård.


2020

Protokoll och handlingar från föreningens årsmöte lördagen den 29 augusti 2020 kl 14:00 i Adelsö hembygdsgård.


2019

Protokoll och handlingar från föreningens årsmöte lördagen den 11 maj kl 15:00 i Adelsö hembygdsgård, Hovgården.


2018

Handlingar från ordinarie årsmöte den 12 maj kl 14:00 i Adelsö hembygdsgård.
På sidan Ny vägbeläggning kan du läsa mer om arbetet med vägen och hur vägavgiften påverkas.


I februari hölls extra föreningsstämma angående renovering av vägen.

Styrelsen rekommenderar att investera i ny beläggning och kallade till ett extra möte för att ge föreningens medlemmar möjlighet att ta del av offerter, gå igenom alternativ för finansiering och ställa frågor.


2017


2016


2015


2014