Protokoll och handlingar från föreningens årsmöte

Stämman är föreningens beslutande organ. Då har den enskilde medlemmen rätt att delta och fatta beslut om föreningens angelägenheter. Normalt hålls stämma en gång per år, den andra lördagen i maj i hembygdsgården på Adelsö.

För att skriva en motion till årsmötet använder du detta formulär

2018

I februari hölls en extra föreningsstämma angående renovering av vägen.  Styrelsen rekommenderar att investera i ny beläggning och kallade till ett extra möte för att ge föreningens medlemmar möjlighet att ta del av offerter, gå igenom alternativ för finansiering och ställa frågor.

Ordinarie årsmöte kommer att hållas som vanligt i maj.


2017


2016


2015


2014