Skicka in motion

Som medlem kan du genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma i maj, skall vara styrelsen tillhanda senast under mars månad.