Årsmöte 2017 - Ny ordförande och ändrad vägavgift

Lördagen den 13 maj hölls årsmöte i Adelsö hembygdsgård. Ett 30-tal av föreningens medlemmar var samlade denna vackra försommardag.

Till ny ordförande valdes Per-Johan Fernström, verksamhetschef på Kuröns HVB-hem. Vi hälsar PJ varmt välkommen!

Årsmötet godkände styrelsens förslag att höja vägavgiften från 1000:- till 1200:- per andel. Det innebär att den årliga avgiften för fritidshus med andelstal 0,7 höjs från 700 sek till 840 sek. För permanentboende med andelstal 1,7 innebär det en höjning från 1700 sek till 2040 sek. Näringsverksamheter med individuella andelstal får motsvarande procentuell ökning.

Som avslutning så avtackades Johan Wallnäs för den stora insats han gjort under fem år som ordförande och totalt åtta år i styrelsen för Lindby samfällighetsförening. Ett stort tack till Johan och det fantastiska arbete som han gjort!