Årsmöte lördag 12 maj kl 14.00

Välkommen på ordinarie årsmöte lördagen den 12 maj kl 14.00 i Adelsö hembygdsgård.
I menyn Årsmöte / Protokoll finns verksamheltsberättelse, resultat- och balansräkning, budget m m.