Årsmötet 2020 skjuts upp pga Covid-19

Styrelsen har beslutat att skjuta upp föreningens årsmöte med anledning av Corona-pandemin.

Den 1 april publicerade Folkhälsomyndigheten nya allmänna råd för att motverka spridningen av covid-19 och framför allt för att skydda de mest sårbara i samhället. Bland dessa råd går att läsa bl a att "föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och liknande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats."

Ordinarie stämma för Lindby samfällighetsförening ska enligt stadgarna hållas senast under maj månad. Styrelsen har trots detta beslutat att skjuta upp årsmötet eftersom man anser att myndigheternas rekommendationer ska följas.

Enligt Riksförbundet enskilda vägar finns rättsfall som konstaterat att det kan finnas anledning till att en stämma inte hålls enligt stadgarna, och att en för sent genomförd stämma ändå är korrekt och gällande. Om det är omöjligt eller bedöms olämpligt att genomföra stämman stadgeenligt kan föreningen alltså besluta att senarelägga den. REVs rekommendation är i sådant fall att stämman genomförs snarast då det medicinska läget förbättrats. Kallelse ska då göras med stadgeenlig framförhållning och formalia.