Begränsad framkomlighet pga grävarbete

Begränsad framkomlighet pga grävarbete

Under andra halvan av maj 2018 kommer dikningsarbete utföras längs Lindbyvägen och Lindesborgsvägen. Grävmaskin och lastbil kommer tidvis att blockera vägen och orsaka begränsad framkomlighet både för buss och annan trafik som ska till och från Lindby brygga.

Följ aktuell skyltning vid Almlunda för att ta alternativ väg över Mälby.

Under menyalternativet Vägen kan du läsa mer om planerade vägarbeten och ny beläggning.