Beläggningsarbete 10-11 september

Beläggningsarbete 10-11 september

Vägen kommer äntligen att få ny beläggning! Arbetet påbörjas måndagen den 10 september och fortsätter även på tisdagen.

Räkna med viss begränsad framkomlighet. Bussen kommer att kunna ta sig förbi och alla hållplatser ska kunna trafikeras som vanligt.

Viktigt: En väg som nyligen har genomgått en tankbeläggning är känslig för vridningar. Försök undvika tung trafik den första tiden och ta det försiktigt vid utfarter och skarpa kurvor.