Extra föreningsstämma 2018-02-04 kl 16:00

Tid: Söndag 4 februari 2018 kl 16.00
Plats: Adelsö hembygdsgård.

På årsmötet i maj 2017 presenterade styrelsen en långsiktig plan för vägens underhåll och stämman godkände en höjning av avgiften som hade legat på samma nivå under de senaste 10 åren. Höjningen kompenserade för ökad inflation och sänkt årligt driftbidrag från Trafikverket.

Under tiden som följde efter årsmötet har följande arbete skett:
- Vägen har besiktigats av Trafikverket tillsammans med representanter från styrelsen.
- Styrelsen har tagit reda på vilka bidrag som kan erhållas för reparation av olika vägavsnitt.
- Offertförfrågan har skickats till fyra olika utförare, varav tre har skickat in anbud.
- Trafikverket har som oberoende part konsulterats löpande vad gäller val av metod, beläggning osv.

Två av de offerter som kommit in avser förstärkning och ny beläggning över hela vägbanan. Ett tredje alternativ innebär att justera och täta delar av vägbanan (hjulspår).

Styrelsen rekommenderar att investera i ny beläggning av hela vägbanan och kallar till ett extra årsmöte för att ge föreningens medlemmar möjlighet att ta del av offerter, gå igenom alternativ för finansiering och ta beslut i frågan.