Ny vägbeläggning

Nu tar våren fart på allvar och det börjar titta fram tussilago i dikeskanterna. Snöstörarna kommer att tas upp och vägtrummor rensas så att vatten kan transporteras bort från vägen. På vissa ställen kommer det behöva dikas för att få till bra flöden och fall mot trummor och anslutande diken.

Vägen är i ovanligt dåligt skick. Potthål lagades förra året både före sommaren och på hösten. Dessa lagningar är helt borta och hålen är tillbaka. Det var uppenbart redan förra året att beläggningen sjunger på sista versen och arbetet med att hitta en lösning påbörjades sommaren 2017. I och med extrastämman den 4 februari 2018 blev allt klart och nu pågår planering av alla praktiska detaljer för att kunna påbörja arbetet så fort som möjligt.

Läs mer om ny beläggning under menyalternativet Vägen.