Snökäppar och sopning

Någon vecka innan påsken plockades snökäpparna upp - ett säkert vårtecken! Nu kommer vägen att sopas och därefter beställs lagning av de potthål som ofta uppstår under vintern.