Vägföreningens nya hemsida

Lindby Samfällighetsförening lanserar nu sin nya hemsida. Här kommer vägföreningen att informera om styrelsens arbete, stadgar och regler, samt underhåll och drift av vägen från sommar till vinter.