Karta

De vägar som föreningen förvaltar är uppdelade i fem avsnitt för att underlätta planering av underhåll. Total längd är ca 3,5 km.
De vägar som omfattas är Lindbyvägen, Lindby bryggväg och Lindesborgsvägen.

Vägavsnitt Lindby vägförening