Slitageavgift vid byggnation


1. Kontakta styrelsen innan byggnation startar2. Besiktning av vägen3. Informera entreprenörer4. Anmäl när arbetet är klart5. Ersättning