Viktbegränsning under tjällossning

Tjälen bildas vintertid när vattnet i marken fryser. Eftersom is tar mer plats än vatten så lyfter det vägbanan. Under tjällossningen på våren tinar jorden och återgår till sin ursprunglig nivå. Belastas vägen av för tunga transporter under denna känsliga tid kan det i värsta fall förstöra hela vägkroppen.

För att skydda vägen gäller en begränsning av fordons maximala totalvikt på 4 ton under tiden för tjällossning.

De vägar som berörs är Lindbyvägen, Lindby bryggväg och Lindesborgsvägen. Vägarna skyltas med en begränsad bruttovikt på 4 ton under den aktuella perioden. Eftersom tiden för tjällossning varierar från år till år beslutar styrelsen när det är dags att sätta upp och ta ner skyltarna. Aktuell information publiceras även här på vägföreningens hemsida.

Begränsningen innebär att alla som bor och verkar längs de aktuella vägarna är skyldiga att uppmärksamma när skyltningen införs, och undvika tunga transporter av t ex grus, betong, virke och balar under den aktuella tiden.

Kontakta styrelsen för att ansöka om dispens för tung transport under den tid då viktbegränsningen råder.