Om behandling av personuppgifter

Samfällighetsföreningens medlemsregister är den förteckning över deltagande fastigheter som anslutits genom Lantmäteribeslut när gemensamhetsanläggningen bildades. I medlemsregistret finns uppgifter om ägare av respektive fastighet (namn och postadress).

Vi försöker minska kostnaderna för porto och papper genom att skicka kallelser och fakturor via e-post när så är möjligt. Du kan använda formuläret längre ner på denna sida för att skicka din e-postadress och telefonnummer till styrelsen. I och med detta godkänner du att styrelsen sparar även dessa kontaktuppgifter i medlemsregistret.

Syftet med medlemsregistret är att till samtliga medlemsfastigheter kunna skicka:

  • Kallelse till stämma
  • Avisering av avgifter
  • Annan information från föreningen/styrelsen
Hur behandlas uppgifterna?
Personuppgifter förekommer i medlemsregister, debiteringslängd, röstlängd och förteckning över förtroendevalda. Informationen lagras i manuella pärmar och i digital form på ett delat lagringsutrymme som styrelsen ansvarar för. Styrelsen ser fortlöpande till att uppgifterna är uppdaterade. Uppgifterna i registren används enbart för internt bruk. Styrelsen har säkerställt att personuppgifter i föreningens register inte sprids till obehöriga.

Hur länge sparas uppgifterna?
Personuppgifter om medlemmarna sparas i medlemsregistret så länge personerna är anslutna till föreningens gemensamhetsanläggning och medlemmar i föreningen. Debiteringslängd och röstlängd kommer att sparas i 10 år från dagen för stämman med hänsyn reglerna om allmän preskription. Så länge ett samtycke föreligger kommer personuppgifter som behandlas med samtycke som grund behandlas av föreningen. Om ett samtycke återkallas tas dessa uppgifter bort.

Skicka kontaktuppgifter till styrelsen

Tack för att du skickar din e-postadress till styrelsen vilket minskar både mängden papper och föreningens kostnader för utskick!