Stadgar

Stadgarna klarlägger bland annat vilka anläggningar som förvaltas, styrelsens uppgifter och hur föreningsstämman ska gå till. Ändring av stadgarna kan bara ske vid en föreningsstämma.

Läs stadgarna genom att öppna filen nedan.