Styrelsen

Styrelsen, som utses av stämman, är föreningens verkställande organ. Styrelsens uppgift är bl a att se till att anläggningen förvaltas enligt anläggningsbeslutet, samt i övrigt följa stadgar och stämmobeslut. Bland styrelsens uppgifter ingår även att se till att en årlig föreningsstämma kommer till stånd.

Du är välkommen att kontakta styrelsen per telefon eller via formuläret