Vill du vara med och påverka vår väg?

Att vi ska ha en väg i Lindby som fungerar och är framkomlig, oavsett årstid och väder, är ju en förutsättning för att bo och verka här. Styrelsearbetet innebär att säkerställa detta både på kort och lång sikt, och utförs av de förtroendevalda på uppdrag av föreningens medlemmar.

Du som är nyfiken på att veta mer och kanske vill vara med att påverka vår väg, är välkommen till att kandidera till styrelsen!

Valberedningen består av Terese Lilliehorn och Håkan Bergkvist.