Styrelsen kallar till ett extra årsmöte för att ge föreningens medlemmar möjlighet att ta del av offerter för reparation och underhåll av vägen, gå igenom alternativ för finansiering och ta beslut i frågan.

Läs mer